Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Rydze

W Rydze na Łotwie odbyła się Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane corocznie, a biorą w nim udział szefowie Policji z następujących stolic: Helsinek, Rygi, Tallina, Warszawy i Wilna. Gospodarzem tegorocznej konferencji był Komendant Policji w Rydze Pan Juris Šulte.

 

Komendę Stołeczną Policji w tym roku reprezentowali nadinsp. Paweł Dobrodziej – Komendant Stołeczny Policji oraz nadkom. Mikołaj Linda – Zastępca Naczelnika Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji.

Tegoroczne spotkanie obejmowało następujące tematy: „Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa imprez masowych na szeroką skalę” oraz „Oszustwa internetowe”. Delegacja z Warszawy przedstawiła w języku angielskim prezentację poświęconą przestępstwom w Internecie. 

Konferencja była okazją do omówienia bieżących problemów we wskazanych obszarach tematycznych oraz wymiany doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. Tego typu spotkania dają możliwość zacieśnienia kontaktów pomiędzy uczestnikami z różnych krajów oraz pozwalają promować Komendę Stołeczną Policji na arenie międzynarodowej.

Źródło: http://www.policja.waw.pl

2018-03-15 12:48:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter