Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Katastrofa lotnicza w Pile

W Szkole Policji w Pile zakończyła się pierwsza tegoroczna edycja doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku w ruchu lądowym lub powietrznym.

 

W specjalistycznym szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze policji garnizonu małopolskiego, zaplanowani do realizacji zadań na miejscu katastrofy, w wyniku której nastąpiła śmierć, obrażenia ciała wielu osób lub szkoda w mieniu w wielkich rozmiarach.

Ponadto, w doskonaleniu zawodowym udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Nowa Huta, Prokuratury Rejonowej w Bielsku Białej – Południe oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w terenie, podczas których można było przećwiczyć oględziny miejsca zdarzenia o złożonym charakterze organizacyjnym, w tym przypadku katastrofy lotniczej. Cennym doświadczeniem była wymiana informacji i współpraca funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli prokuratury z udziałem członka PKBWL. Wysokie oceny zyskały zajęcia realizowane przez wykładowców: podinsp. Zbigniewa Bogusza, podinsp. Krzysztofa Sawickiego, kom. Pawła Leśniewskiego, st. asp. Małgorzatę Krzyżan, asp. Marcina Mańczaka z Zakładu Służby Kryminalnej oraz podinsp. Ewy Mańki z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Podczas prowadzonych przez nich zajęć zostały omówione przykłady realizowanych czynności służbowych w ramach postępowań przygotowawczych dotyczących katastrof.

Prowadzący zajęcia podkreślali wyjątkowy profesjonalizm i zaangażowanie uczestników, za co podziękowali przy okazji wręczania zaświadczeń ukończenia szkolenia.

Źródło: http://pila.szkolapolicji.gov.pl

2018-03-16 09:00:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter