Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


MSWiA koordynuje realizację projektów przeciwpowodziowych

W posiedzeniu Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły wzięli udział między innymi przedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, którzy zakończyli misję monitorującą w Polsce. 

Misja Banków trwała dwa tygodnie. W jej trakcie przedstawiciele banków odwiedzali miejsca realizacji projektów i spotykali się z ich wykonawcami. Celem misji była ocena postępów prac, a także wymiana doświadczeń.

Uczestnicy spotkania omówili zagadnienia związane z powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z przebudową mostów na Odrze. Zostaną one podniesione, aby umożliwić pełną żeglowność sprawne przeprowadzenie zimowego lodołamania. Przedyskutowano też postępy prac oraz kwestię finansowania poszczególnych zadań projektowych.

MSWiA koordynuje realizację dwóch projektów: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Ich łączna wartość przekracza 2,1 mld euro. Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy współfinansują te inwestycje. Projekty przewidują modernizację dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ponad 7,7 milionów mieszkańców.

W posiedzeniu uczestniczyli również między innymi: Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów.

Źródło: MSWiA

2018-03-20 08:46:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter