Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zakończenie procesu kształcenia dla kandydatów na ekspertów Straży Granicznej

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się egzaminy oraz warsztaty dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej z zakresu mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych. 

Proces kształcenia ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej realizowany przez biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji możliwy był dzięki podpisanemu w 2017 roku porozumieniu o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy CLKP a Komendą Główną Straży Granicznej. Kandydaci na ekspertów, aby przystąpić do egzaminu musieli odbyć praktyki w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP oraz CLKP, a także ukończyć kurs dla kandydatów na biegłych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Do egzaminu przystąpiło dwudziestu funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy z sukcesem zakończyli roczny proces kształcenia realizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przy współpracy z laboratoriami kryminalistycznymi Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji.

Równolegle z egzaminami zostały zorganizowane warsztaty dla zdających egzamin kandydatów na ekspertów kryminalistyki, które przeprowadził nadkom. mgr inż. Michał Skorupka - biegły Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

http://isp.policja.pl

2018-03-23 07:42:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter