Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Specjalny radar ostrzeże szereg samorządów przed burzami i powodziami

Na dachu budynku Terenowego Centrum Badawczego, tuż przy zaporze w Goczałkowicach, po serii testów uruchomiono na stałe supernowoczesny radar umożliwiający rozpoznanie i prognozowanie groźnych zjawisk atmosferycznych w promieniu 100 km od Jeziora Goczałkowickiego.

  

Z danych meteorologicznych dostarczanych przez radar będą mogły korzystać między innymi samorządy z województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Radar stanowi część instalacji, która będzie wspierać goczałkowickie zaporę i zbiornik w realizacji funkcji przeciwpowodziowej, ale też dostarczać informacji przydatnych dla pracy służb zarządzania kryzysowego oraz lokalnych samorządów.

Zasada działania superradaru polega na wysyłaniu w ściśle określonym kierunku impulsu radiowego, który docierając do tzw. hydrometeorów (np. kropelek wody, kryształków lodu) odbija się od nich i wraca jako echo. Na podstawie czasu, jaki upływa pomiędzy emisją sygnału, a odbiorem echa wyznaczana jest odległość obiektu (jego dokładną pozycję określa azymut w jakim była skierowana antena radaru w czasie wysyłania i odbioru impulsu), natomiast ilość odbitego sygnału stanowi miarę koncentracji i średnicy hydrometeorów.
Uzyskane w ten sposób dane są weryfikowane w specjalnym „ogródku meteorologicznym” wyposażonym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w sprzęt do pomiaru m.in. temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, opadów, prędkości oraz kierunku wiatru, temperatury gruntu, czy prędkości wiatru. W skład całego systemu wchodzi także dron wyposażony w specjalistyczną aparaturę regularnie patrolujący linię brzegową zbiornika. Będzie on badać stan roślinności i zjawisk ekologicznych zachodzących w jeziorze i w jego otoczeniu.

Zasięg radaru i Terenowego Centrum Badawczego obejmuje m. in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską oraz Bramę Morawską. Na zachodzie sięga Opola, na północy Częstochowy, zaś na południu terenów Czech i Słowacji.
To kluczowe lokalizacje, bowiem na tych terenach powstają zarówno duże powodzie wywołane opadami w górnych częściach dorzeczy Wisły i Odry, jak też mniejsze na terenach silnie zurbanizowanych i górskich. Dane z radaru umożliwić mają precyzyjne i z odpowiednim wyprzedzeniem określenie obszarów zagrożonych groźnymi zjawiskami. Pozwoli na podjęcie działań prewencyjnych ograniczających następstwa tych zjawisk.

Źródło: https://www.gpw.katowice.pl

2018-03-27 07:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter