Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa

W Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyła się krajowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa. Celem konferencji była próba ogólnego spojrzenia na problem bezpieczeństwa lokalnego.


Ponadto celem konferencji było dokonanie analizy i syntezy wiedzy w obszarze bezpieczeństwa społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, wspólnot lokalnych i innych podmiotów kształtujących lokalne środowisko w zakresie wieloaspektowego bezpieczeństwa. Szerokie zainteresowanie konferencją spowodowane poruszaną na niej tematyką oraz za sprawą wybitnych prelegentów spowodowało, iż odbiła się ona szerokim echem zarówno w świecie naukowym jak i medialnym, a licznie przybyła widownia świadczyła o ogromnym zainteresowaniu tymi zagadnieniami wśród społeczności lokalnej.

Warto zaznaczyć, że pośród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć: gen. broni Waldemara Skrzypczaka, gen. bryg. Tomasza Bąka, prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka czy też zajmującego się tematyką związaną z ochroną danych osobowych Radosława Szymaszka.

Dodatkową atrakcją dla przybyłych na konferencje była sala wystawiennicza gdzie promowały się uczelnie współorganizujące konferencje oraz przybyłe na nią służby mundurowe (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna i Wojska Obrony Terytorialnej) oraz premiera książki pt. „Moja misja – moje Kosowo”, której autorem jest dr Sławomir Franc (były policjant, uczestnik misji pokojowej w Kosowie). Wysoka jakość prelekcji, burzliwe acz merytoryczne dyskusje oraz wysoka frekwencja skłoniły organizatorów do podjęcia decyzji, aby impreza ta stała się cykliczną i na stałe wpisała się w kalendarz konferencji naukowych obejmujących swoim zakresem zagadnienia bezpieczeństwa.

Organizatorami konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Kancelaria Szkoleniowa x2 Sławomir Franc, Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Wydział Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chemie, Wydział Bezpieczeństwa i Logistyki WSOSP w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. w Warszawie.

2018-04-04 11:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter