Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Realna pomoc strażaków PSP dla kolegów ochotników z OSP

W Ministerstwie Sprawiedliwości została podpisana umowa o współpracy z Państwową Strażą Pożarną przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwoli wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej pomogą w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. Będę też brali udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca usprawni realizację programu i zapewni dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków-ochotników.

Wielki program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje wszystkie województwa. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do OSP w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Strażacy zostaną wyposażeni ze środków Funduszu Sprawiedliwości w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc m.in. dla ofiar wypadków drogowych, bo strażacy-ochotnicy często jako pierwsi niosą im pomoc.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Źródło: MSWiA

2018-04-06 09:27:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter