Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ćwiczenia na terenie zakładu Chemar Armatura w Kielcach

Na terenie zakładu Chemar Armatura przy ulicy Olszewskiego w  Kielcach, przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe, których scenariusz zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu stołówki na skutek zwarcia instalacji elektrycznej.

 

Świadkowie przechodzący obok budynku zauważają dym wydobywający się z okna, po czym o zdarzeniu powiadamiają Państwową Straż Pożarną oraz personel zakładu. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego dysponuje na miejsce odpowiednie siły i środki, a w tym samym czasie na terenie zakładu trwa ewakuacja personelu w trakcie której okazuje się że brakuje jednego pracownika.

Przybyły na miejsce dowódca wraz zastępami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach otrzymał informację na temat ilości osób, które opuściły budynek oraz brakującej jednej osoby. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych oraz jednoczesnego przeszukania pozostałych części budynku w celu znalezienia osoby poszkodowanej. Po zlokalizowaniu poszkodowanego ewakuowano go ze strefy zagrożenia i udzielono pomocy medycznej. Dalsze działania polegały na ugaszeniu pożaru pomieszczenia i przewietrzeniu go wykorzystując wentylator osiowy.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania obiektu oraz personelu do rzeczywistego zagrożenia pożarowego. Strażacy mieli okazję zapoznać się z budynkiem w zakresie układu dróg ewakuacyjnych, wyposażenia go w urządzenia przeciwpożarowe oraz rozmieszenia pomieszczeń potencjalnie niebezpiecznych pożarowo. W ćwiczeniach udział brały 3 zastępy z JRG PSP nr 2 oraz 1 zastęp z JRG PSP nr 1 w Kielcach.

Źródło: http://www.straz.gov.pl

2018-04-08 20:44:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter