Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Polsko – niemieckie patrole na ulicach Świnoujścia

Polscy i niemieccy policjanci od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa w strefie przygranicznej. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych szlakach komunikacyjnych.

  

Od momentu wejścia do Strefy Schengen granicę pomiędzy Polską a Niemcami można swobodnie przekraczać. Jest to duże udogodnienie, dzięki któremu znacznie poprawiła się płynność ruchu tranzytowego oraz możliwość przemieszczania się ludności. Zdecydowanie wiąże się to ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, dlatego ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez częstsze wspólne transgraniczne patrole i monitorowanie obszaru. Zachodniopomorska Policja realizuje projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego" Interreg V A.

Jest on skierowany przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Celem jest zapewnienie wysokiego stanu bezpieczeństwa na zachodniopomorsko-meklemburskich odcinkach dróg wspólnego obszaru transgranicznego. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego przyczynia się m.in. do polepszenia wizerunku regionu oraz zwiększenia jego atrakcyjności.

W ramach projektu zaplanowano m.in. wspólne patrole oraz ćwiczenia zgrywające, które usprawnią reagowanie obu Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe. Odbiorcami efektów projektu są także turyści, przejeżdżający przez obszar pogranicza. Grupą docelową wspólnego przedsięwzięcia są również funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.

Polsko-niemieckie patrole można spotkać w Świnoujściu, gdzie policjanci patrolując miasto, czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta oraz turystów, a także obywateli Niemiec, licznie odwiedzających to przygraniczne miasto.

Podczas pełnienia służby polsko-niemieckie patrole kontrolują prędkość pojazdów, trzeźwość kierowców, wymagane dokumenty, a także obsługują zdarzenia drogowe.

Zatrzymani do kontroli niemieccy kierowcy niejednokrotnie nie kryją swojego pozytywnego zaskoczenia na widok rodaka w policyjnym uniformie.

Źródło: http://isp.policja.pl


2018-04-12 08:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter