Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Komendanci obozów harcerskich mają współpracować ze służbami

Ścisła współpraca i sprawna komunikacja między Policją i Strażą Pożarną a komendantami obozów harcerskich to jeden z kilku wniosków wypracowanych podczas spotkania wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami organizacji harcerskich. 

Podczas narady, która zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyskutowano na temat organizacji obozów harcerskich podczas najbliższych wakacji. Bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich powinno być najważniejsze dla ich organizatorów. Łatwiej jest je zapewnić przy dobrej współpracy i kontakcie ze służbami - powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA. Wiceminister zaapelował o szczególną uwagę podczas wybierania lokalizacji, w których mają powstać obozy.

Uczestnicy spotkania ustalili, że podstawowy kanał komunikacji służący do przekazywania ostrzeżeń będzie opierał się o telefonię komórkową. Ze względu na zróżnicowany zasięg tych urządzeń, Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zarekomendował, że organizatorzy obozów – komendanci powinni posiadać telefony komórkowe obsługiwane przez przynajmniej trzech różnych operatorów. Numery kontaktowe będą miały najbliższe jednostki straży pożarnej. Będą one mogły w sytuacjach nagłego zagrożenia na bieżąco przekazywać ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, a także utrzymywać kontakt podczas prowadzenia działań ratowniczych. 

Do łączności ze strażą pożarną wykorzystywana będzie też łączność radiowa. Organizacje harcerskie - przy wsparciu MSWiA - wystąpią do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział osobnej częstotliwości. Po otrzymaniu zgody, straż pożarna wypożyczy radiotelefony, które będą do dyspozycji komendantów obozów. Zapewnienie różnych sposobów łączności wynika ze specyfiki lokalizacji obozów. 

Organizatorzy obozów będą też nawiązywali ścisłą współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Kuratoria oświaty przed wydaniem zgody na organizację wypoczynku otrzymują opinie dotyczące bezpieczeństwa m.in. od Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Niezależnie od tego, zgodnie z sugestią środowisk harcerskich, funkcjonariusze służb pojawią się na obozach zaraz po rozpoczęciu turnusów. Pozwoli to przekazać organizatorom ewentualne sugestie dotyczące bezpieczeństwa. Służby ratownicze będą miały możliwość dokładnego rozpoznania lokalizacji obozu i możliwości dojazdu do niego. Policja zachęca też organizatorów do nawiązania współpracy z dzielnicowymi oraz korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania zaznaczył konieczność reagowania na komunikaty publikowane w Regionalnym Systemie Ostrzegania. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje propozycje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich poprzez wypracowanie szczegółowych procedur.

Źródło: MSWiA

2018-05-02 08:06:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter