Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Oleśniccy strażacy doskonalą umiejętności z zakresu ratownictwa chemicznego

Zagrożenia o charakterze chemicznym należą niewątpliwie do jednych z najczęstszych z jakimi mierzą się strażacy. Sprzyja temu rozwój przemysłowy oraz szerokie stosowanie środków chemicznych do produkcji wielu artykułów.

  

Dlatego też kolejne powiatowe ćwiczenia taktyczno bojowe, strażacy oleśniccy postanowili przeprowadzić właśnie z zakresu ratownictwa chemicznego, a konkretnie w sytuacji wycieku amoniaku i powstałego w związku z tym zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Ćwiczenia, które poprzedziła część aplikacyjna, zostały przeprowadzone na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu. Tu właśnie, zgodnie z przygotowanym scenariuszem, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Traktorzysta zahaczył ramieniem ładowacza zbiornik z amoniakiem. W  uszkodzonym zbiorniku znajdowało  się ok. 500 kg amoniaku, a ponadto drugie 500 kg było w instalacji. O zdarzeniu, które spowodowało wyciek amoniaku, natychmiast powiadomiona została służba dyżurna oleśnickiej KP PSP. Osoba informująca nie była jednak w stanie podać liczby osób poszkodowanych, co dla strażaków oznaczało konieczność prowadzenia dokładnego przeszukania obiektu.

W trakcie ćwiczeń zrealizowano szereg ważnych zadań warunkujących sprawne prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych w sytuacji realnego zagrożenia.  M.in. dokładnie rozpoznano drogi dojazdowe, możliwości zaopatrzenia w wodę, zarówno z hydrantów jak i otwartego zbiornika, możliwości ewakuacji poszkodowanych itp. Realizując postawione zadania ćwiczący, po dokonaniu rozpoznania i przeszukaniu pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych, udzielali im kwalifikowanej pierwszej pomocy z zakresu ratownictwa medycznego, prowadzili działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chmury amoniaku, sprawiali kurtyny wodne, a także organizowali łączność.

Ćwiczenia były ponadto okazją do specjalistycznego szkolenia dla wielu osób, ponieważ w szkoleniu wzięli udział m.in. przedstawiciele zakładu mleczarskiego, władz samorządowych miasta i gminy Międzybórz oraz powiatu oleśnickiego, policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy, w tym również z Wrocławia oraz z Oławy.

Źródło: http://www.straz.gov.pl

2018-05-11 07:41:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter