Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Trzy mazowieckie jednostki OSP uhonorowane strażackim Oskarem

W tym roku trzy jednostki OSP z Mazowsza wróciły do domu ze statuetką. Były to OSP z Nowego Miasta (powiat płoński), z Niecieplina (powiat garwoliński) i Cendrowic (powiat piaseczyński).

 

Konkurs już drugi rok promuje i honoruje OSP z całego kraju za zaangażowanie w życie i funkcjonowanie społeczności lokalnych. Wpłynęło aż 256 zgłoszeń, w tym 102 prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowały samodzielnie, a 145 wspólnie z partnerami. Najwięcej, bo aż 41 zgłoszeń, nadesłały mazowieckie OSP, po 30 wniosków wpłynęło z Małopolski i Wielkopolski oraz 22 projekty z Dolnego Śląska.

W sumie przyznanych zostało 19 strażackich Oskarów. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani nagrodami i unikatową statuetką FLORIANY 2018. Mazowieccy zwycięzcy zostali docenieni za projekty: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” (OSP Niecieplin), „Altanka – Letnie Miejsce Spotkań Seniora” (OSP w Cendrowicach) oraz projekt „Pszczoły” (OSP w Nowym Mieście).

– Gratuluję zwycięzcom nagrody. Oczywiście wiem, że to nie chęć zdobywania poklasku, popularności i rozgłosu kieruje Waszymi codziennymi działaniami. Swoje zaangażowanie i ciężką pracę w trudnych i niebezpiecznych warunkach, wykonujecie z własnej woli. Wasza troska o dobro naszych małych Ojczyzn, ich bezpieczeństwo oraz rozwój i poprawę jakości życia sprawiają, że z pełną odpowiedzialnością mogę o Was – Strażakach mówić, jako o patriotach. Służbę w ochotniczych strażach pożarnych traktujecie jako służbę dla narodu i dobra nas wszystkich. Bez wątpienia w obliczu niebezpieczeństwa wszyscy możemy liczyć na Waszą pomoc i ochronę. A edukując kolejne pokolenia strażaków ochotników, przykładają się Państwo do budowania lepszej Polski – powiedział marszałek Adam Struzik.

Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę podkreślenia i docenienia roli ochotniczych straży pożarnych i samorządów. W ubiegłym roku wpłynęło aż 375 zgłoszeń ze wszystkich województw, w tym 54 z Mazowsza. Kapituła konkursu nominowała wtedy do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017.

Źródło: https://www.mazovia.pl
Fot. Michał Słaby

2018-05-15 08:00:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter