Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Lubuscy policjanci przygotowują się na organizacje imprez masowych w regionie

Blisko 200 lubuskich policjantów zaangażowanych było w procedurę związaną z wdrażaniem określonych rozwiązań sztabowych podczas sytuacji kryzysowych na imprezach masowych. Mobilizacja policyjnych sił miała na celu doskonalenie policyjnych umiejętności, które przy realnym zagrożeniu muszą zostać w pełni wykorzystane.


Czas wiosenno–letni to okres wielu imprez masowych. Dla lubuskich funkcjonariuszy to moment szczególnej koncentracji dużych sił i środków policyjnych. Region już od blisko 25 lat jest gospodarzem jednej z największych imprez w Europie „PolAndRock Festival” (Woodstock). To wymaga dużego zaangażowania ze strony Policji jako organu najbardziej odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Do tego dochodzi wiele innych i licznych imprez masowych o charakterze sportowym, rozrywkowym czy rekreacyjnym.

Policja musi brać pod uwagę sytuacje kryzysowe szczególnie niebezpieczne podczas tak dużej imprezy masowej. W dobie zagrożeń terrorystycznych należy wziąć pod uwagę sytuacje, które już od lat występują w Europie Zachodniej. Tylko dzięki częstym ćwiczeniom można optymalnie przygotować się do właściwej i skutecznej reakcji.

Taki właśnie cel przyświecał ćwiczeniom przeprowadzonym przez lubuskich policjantów m.in. Sztabu Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Samodzielnych Oddziałów Prewencji Policji, czy też inne służby zespolone z Wojewodą Lubuskim. Ćwiczono manewry m.in. w ramach procedury „Tarcza” na wypadek wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej. Formowanie szyków, zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez wyizolowanie pierścieniem zewnętrznym, ćwiczenia czasu reakcji na zgłoszenie, użycie policyjnego drona, koordynowanie działań sztabu operacji, czy też aplikacyjne wykorzystanie systemów policyjnych, to tylko niektóre działania przeprowadzone w ramach ćwiczeń.

Źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl

2018-05-18 06:50:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter