Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu:Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.

24 maja 2018r., Wrocław

Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Ilość miejsc jest ograniczona.

W programie:

- dr Michał Piekarski - specjalista w zakresie terroryzmu i konfliktów asymetrycznych, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
"Reagowanie na zamachy terrorystyczne – analiza przypadków w kontekście Polski"

- mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - p.o. Kierownika Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej"

- płk dr Franciszek Krynojewski - ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
"Budowa systemu bezpieczeństwa w organizacji"

- dr Beata Zysiak-Christ - Adiunkt WNoB, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
"Doskonalenie systemu bezpieczeństwa narodowego - potrzeba czy konieczność?"

- Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
"Przenośne Stanowisko Dowodzenia - zastosowanie w akcji antyterrorystycznej. Analiza przypadku"

Ponadto:

 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne

Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy Państwa do jak najszybszej rezerwacji miejsc.

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne, możliwość rozmowy z Ekspertami oraz prezentacje z wykładów.

Czas trwania: 09.30 - 14.00

Miejsce: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław

Uczestnikom polecamy:

22.05.2018 - Nowe wyzwania w administracji publicznej, wstęp wolny, więcej->>

14.06.2018 - Systemy dla szpitali i placówek medycznych, wstep wolny, więcej->>

Kontakt z organizatorem:

Dorota Iwanicka

mobile: 48/ 691 571 598

e-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl


2018-05-21 15:25:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter