Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Sukces Kujawsko-Pomorskiego – dostanie środki z Funduszu Solidarnościowego

Województwo otrzyma wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z likwidacją skutków nawałnic, które przeszły przez region w sierpniu ubiegłego roku. Samorząd województwa konsekwentnie zabiegał o te środki, uczestnicząc w szacowaniu strat i skutecznie przekonując europejskie gremia, że taka pomoc jest niezbędna.

Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Polsce 12,2 mln euro, które będzie można wykorzystać na pokrycie części wydatków związanych z odnowieniem zniszczonej infrastruktury, porządkowaniem zniszczonych lasów oraz usuwaniem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych w trzech regionach – Kujawsko-Pomorskiem, Pomorskiem i w Wielkopolsce.

Pieniądze te mogą posłużyć do sfinansowania nakładów na przywrócenie funkcjonowania sieci energetycznych, wodociągów i kanalizacji; akcję ratunkową i związane z nią zakwaterowanie służb ratowniczych; oczyszczenie i uporządkowanie obszarów objętych katastrofą oraz odtworzenie stref przyrodniczych by zapobiec erozji gleby; uzupełnienie infrastruktury prewencyjnej; zabezpieczenie obiektów będących elementem dziedzictwa kulturowego.

To naprawdę dobra wiadomość, duży sukces i duża pomoc. W naszych gminach wciąż jeszcze trwa usuwanie skutków tego kataklizmu. Można mieć nadzieję, że te środki jak najszybciej do nich trafią – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku zaangażował się zarówno w początkowe działania ratunkowe i wsparcie dla mieszkańców terenów ponawałnicowych, jak i na rzecz pozyskania środków z europejskiego Funduszu Solidarności (FSUE). Marszałek Piotr Całbecki reprezentował wszystkie dotknięte kataklizmem polskie regiony, zmagające się z następstwami nawałnic, na ubiegłorocznym posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej, gdzie przedstawił dramatyczną sytuację, z którą przyszło nam się zmierzyć. Udało nam się zaprosić europejskich polityków na rekonesans po zniszczonych obszarach. Wsparliśmy też rząd, przygotowując szacunki strat i przekonując Radę Ministrów o konieczności złożenia wniosku do FSUE.

Dramatyczne w skutkach nawałnice przeszły przez północną i centralną Polskę, w tym północne i północno-zachodnie tereny naszego województwa, w nocy z 11 na 12 sierpnia. W Kujawsko-Pomorskiem kataklizm spowodował uszkodzenie ponad 6 tysięcy budynków, zerwał linie energetyczne, zniszczył drogi i plony, powalił lasy.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

2018-06-06 10:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter