Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Patronat medialny „Bezpieczeństwo Publiczne”
Weź udział w konferencji „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych”

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.


Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w 6 edycji konferencji „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych”

4 lipiec 2018 w Warszawie
Udział bezpłatny, wymagana
rejestracja

 

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami, przeglądu najnowszych osiągnięć w dziedzinie ratownictwa medycznego, dyskusji o problemach  i kierunkach rozwoju ratownictwa medycznego oraz wymiana doświadczeń.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- mgr Paweł Musiał - Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; Wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Paweł Gawłowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Tematyka konferencji:

- Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej

- Komunikacja podczas akcji ratunkowych

- Struktura kierowania działaniami ratowniczymi

- Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych

- Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy

- Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników

- Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa

- Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej

- Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych

- Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania

- Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego: WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, Ordynatorów (Kierowników) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, przedstawicieli Centrów Powiadamiania Ratunkowego i specjalistów od zarządzania kryzysowego.


Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Organizator zapewnia Uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.


2018-06-11 10:50:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter