Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wizytacja obozów harcerskich przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP

W dniach 2 i 10 lipca 2018 roku funkcjonariusze komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Sokółka wraz ze strażakami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadzili wizytacje obozów harcerskich.


W pierwszej połowie lipca br. na terenie powiatu sokólskiego w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowane zostały 2 obozy harcerskie:

na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „LUDMIROWO” w Zalesiu, gmina Sidra,

na terenie Bazy Harcerskiej „KAMIONEK” w Kamiennej Nowej, gmina Dąbrowa Białostocka.

Wizyty przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSP miały na celu rozpoznanie terenu obozów pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, min. dokonywano sprawdzenia wyznaczonych miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc bezpiecznego schronienia oraz dojazdów na teren obozowisk. Ponadto podczas spotkania.

Ponadto zapoznano uczestników obozów ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru,

sprawdzono działanie systemów łączności radiowej i komórkowej pomiędzy komendantami obozów a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce.

W trakcie wizytacji zaprezentowano i omówiono także sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych JRG Sokółka i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Wizytacje obozowisk przez strażaków PSP oraz inne służby wynikają z podpisanego przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Źródło: http://www.straz.gov.pl
fot. st. kpt. Paweł Chudecki, KP PSP Sokółka


2018-07-12 15:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter