Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


NIK sprawdzi system obronny państwa

Najwyższa Izba Kontroli oceni czy podejmowane działania w ramach przygotowań obronnych państwa są adekwatne do potencjalnych zagrożeń w sytuacji zewnętrznego kryzysu lub wojny. Jest to pierwsza kontrola w zakresie planowania strategicznego systemu obronnego państwa i jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

Kontrola obejmie: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energii, Zdrowia, Cyfryzacji, Infrastruktury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zadania szefa Obrony Cywilnej oraz wytypowane urzędy wojewódzkie, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, starostwa i urzędy gmin.

Najwyższa Izba Kontroli zbada też plany wykorzystania systemu obrony pozamilitarnych resortów np. zdrowia, transportu. Weryfikowane będą sposoby szkoleń, kontroli wewnętrznych oraz ćwiczeń.

Izba będzie też poszukiwała odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. zakresu uprawnień organów władzy i obowiązków obywateli oraz innych podmiotów, np. gospodarczych w czasie kryzysu polityczno-militarnego, a także podstawy prawnej ogłaszanych stopni alarmowych w sferze pozamilitarnej w związku z włączeniem tych zagadnień do obszaru działań antyterrorystycznych.

Program kontroli obejmuje w szczególności:

- System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną RP

- Planowanie  obronne, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne

- Zabezpieczenie rezerw strategicznych

- System świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

- Przygotowanie infrastruktury krytycznej i specjalnej na czas „W”

- Przygotowanie transportu

- Przygotowanie podmiotów leczniczych

- Przygotowanie systemów łączności

- Militaryzację

- Mobilizację gospodarki

- Zabezpieczenie funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych

- Przejęcie w okresie wojny (stanie wojny, stanie wojennym) przez administrację wojskową części zadań administracji cywilnej, a następnie przejście państwa oraz sił zbrojnych ze stanu wojennego w stan pokoju

- Szkolenia obronne

- Kontrole zadań obronnych.

Źródło: https://www.nik.gov.pl

2018-07-25 10:27:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter