Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Doskonalenie instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych

W Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie zorganizowano międzynarodowe warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych”.

Celem warsztatów było szkolenie, unifikacja wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów ogniowych z Polski oraz Szwecji, Belgii i Hiszpanii, którzy na co dzień odpowiadają za kształcenie kadry instruktorskiej w swoich krajach oraz współtworzą program z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się przygotowania – część uczestników (grupa polska) omawiała treści programowe i realizowała wybrane założenia praktyczne.

Od drugiego dnia rozpoczęły się właściwe warsztaty – instruktorzy z Polski, Szwecji, Belgii i Hiszpanii wymieniali się doświadczeniami i doskonalili w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych oraz w zakresie prowadzenia szkoleń. Roy Stark ze Szwecji przedstawił szwedzki model szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i nieprawidłowości w jego adaptowaniu na przestrzeni lat. Ponadto omówił poziomy wyszkolenia instruktorów i przedstawił zakres tematyczny zajęć teoretycznych przed realizacja ćwiczenia typu „demo” (pokazu zjawisk pożarowych). Szymon Kokot-Góra z KW PSP w Olsztynie omówił szczegółowo ćwiczenie „demo” – jego przygotowanie, wskazówki metodyczne oraz przebieg.


W trzecim dniu szkolenia Roy Stark(Szwecja) poprowadził moduły teoretyczno-praktyczne: „Woda jako środek gaśniczy” , „Wymagania dla prądownic do gaszenia pożarów wewnętrznych”,„Wydajność podawania prądów gaśniczych kontra moc pożaru” oraz „Przykłady praktycznych ćwiczeń z prądownicami bez użycia ognia – przygotowanie, wskazówki metodyczne, przebieg”. Ponadto przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”.


Ostatniego dnia szkolenia ponownie przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”. Roy Starkoraz i mł. bryg. Szymon Kokot-Góra omówili ewaluację pracy instruktorów. Na koniec przeprowadzono ćwiczenie „Kontrola drzwi w celu ograniczania dopływu tlenu do pożaru”.


Należy nadmienić, iż Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyraził zgodę i objął przedsięwzięcie nadzorem dydaktycznym Biura Szkolenia KG PSP. Dzięki temu wypracowane podczas warsztatów wnioski trafią do Szkół i Ośrodków Szkolenia PSP w całym kraju w celu wykorzystania służbowego.

Źródło: http://www.straz.gov.pl

2018-07-27 08:49:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter