Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


SOP – szkolenie funkcjonariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w ramach kursu podstawowego biorą udział w wewnętrznym szkoleniu przygotowującym do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z procedurami BLS-AED oraz ITLS.


Szkolenie jest prowadzone przez ratowników medycznych SOP oraz składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Funkcjonariusze SOP podczas szkolenia są przygotowywani do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w tym prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem AED, postępowania z poszkodowanym urazowym, udzielania pomocy w stanach nagłych, w miejscu zdarzenia, do czasu przyjazdu personelu medycznego.

Zdobyte umiejętności pozwolą funkcjonariuszom właściwie oceniać sytuację oraz samodzielnie podejmować decyzję o udzielaniu pierwszej pomocy zarówno w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza służbą.

Źródło: https://www.sop.gov.pl

2018-08-24 06:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

15 listopada, Warszawa, „Smart City – założenia i perspektywy”, http://successpoint.pl

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter