Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym utrudnią działanie pogotowia

Podczas posiedzenia WRDS strony związkowa, samorządowa i wnioskodawcy przyjęły opinię dotyczącą funkcjonowania pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim w związku ze zmianami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W przyjętej opinii możemy przeczytać m.in. iż wprowadzane nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozwiązania w istocie nie usprawniają trybu i sposobu udzielania świadczeń medycznych, a zawierają rozwiązania skutkujące rozmontowaniem obecnego sposobu funkcjonowania sytemu PRM w kierunku częściowej centralizacji. Aktualnie brakuje poza ramowymi przepisami ustawy o PRM szczegółowych przepisów wykonawczych, nie są znane sposoby realizacji zapisów ustawowych w przyszłości oraz źródła finansowania kosztów z tego tytułu. Ponadto, docelowe zmniejszenie liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa mazowieckiego i wyłączenie ze struktury jednostek będących dysponentami w ramach systemu PRM, niesie ze sobą ryzyko obniżenia standardu obsługi pacjentów, doprowadzając do braku stabilności funkcjonowania samych podmiotów leczniczych funkcjonujących w sektorze ratownictwa medycznego.

– Te zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w znacznej części utrudniają nasze funkcjonowanie. Nie zostały one, w naszej ocenie, poparte pogłębioną analizą sytuacji. Przede wszystkim nie był dostatecznie wysłuchany głos środowiska ratowniczego, wskazujący na problemy, które należałoby w pierwszym rzędzie rozwiązać, a które nie zostały rozwiązane w tej ustawiepodkreśla Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SP ZOZ w Warszawie.

W trosce o dobro pacjentów WRDS wnosi o:

1)    zweryfikowanie potrzeby i racjonalność wprowadzonych w ustawie o PRM zmian w zakresie dyspozytorni medycznych oraz struktury kadrowej i funkcyjnej w ratownictwie medycznym (dodatkowych kierowników ich zastępców, informatyków do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego SWD PRM) celem ewentualnej nowelizacji ustawy;

2)    wprowadzenie odrębnego mechanizmu finansowania systemu SWD PRM;

3)    zapewnienie odpowiednich środków finansowych na realizację wprowadzanych zmian;

4)    uporządkowanie systemu PRM w celu wyraźnego rozgraniczenia kompetencji instytucji nadzorujących i kontrolnych.

Przyjęta trójstronnie opinia (bez strony rządowej) zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia, dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

2018-09-11 07:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter