Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podpisano porozumienie o współpracy z francuską uczelnią

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.


Insp. dr Marek Fałdowski, Komendant-Rektor WSPol i Pan Luc Presson, Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or podpisali umowę o współpracy między Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or.

Zawarcie porozumienia między uczelniami pozwoli m.in. na wspólne prowadzenie badań naukowych oraz wzajemną wymianę studentów i kadry. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli Pan Pascal Bastide, Kierownik Działu Szkoleń Przygotowawczych i Partnerskich Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or,  Pan Olivier Ordas, attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji  oraz kadra kierownicza WSPol.

Po podpisaniu umowy gościom z Francji zaprezentowano bazę dydaktyczno-naukową uczelni w Szczytnie.

Źródło: https://www.wspol.edu.pl

2018-09-19 07:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl

28 listopada, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter