Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podsumowanie działalności polskich policjantów w Chorwacji i Bułgarii

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznych wakacji w Chorwacji i Bułgarii.

Fakt że Europa nie zna granic spowodował, iż polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe.
Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana. Bezpośrednio za organizację patroli międzynarodowych odpowiedzialne jest Biuro Prewencji wspierane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji.

Podczas spotkania policjanci podzielili się refleksami płynącymi z ich dwumiesięcznej służby nad Adriatykiem i Morzem Czarnym. Przyznali, że z racji realizowanych zadań byli bardzo życzliwie przyjmowani przez naszych rodaków, którzy byli miło zaskoczeni ich obecnością na obczyźnie.

Podobnie bardzo mile zostali przyjęci przez swoich chorwackich kolegów. Jako ciekawostkę wskazali, iż chorwaccy policjanci są bardzo dobrze znani mieszkańcom i pozdrawiani przez nich. Polscy turyści w Chorwacji, co do zasady, są bardzo mile widziani, choć przyznać należy, iż w wybranych rejonach odnotowano przypadki zachowań odbiegających od przyjętych norm.

Policjanci porównali obciążenie realizacją zadań służbowych w poszczególnych rejonach Chorwacji wskazując na możliwość innej dyslokacji patroli w przyszłym sezonie turystycznym. Policjanci podkreślili również, iż ich umundurowanie uchodziło za najbardziej ergonomiczne i estetyczne na co zwracali uwagę nie tylko turyści, ale również policjanci innych państw, albowiem w patrolach międzynarodowych uczestniczą policjanci kilkunastu państw, również spoza Unii Europejskiej.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-09-25 08:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter