Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Służby podległe MSWiA rozszerzą współpracę w walce z dopalaczami

O rozszerzeniu współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA i Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) w kontekście walki z dopalaczami rozmawiano w siedzibie ministerstwa.


Spotkaniu przewodniczył Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA, a uczestnikami byli  wiceminister Renata Szczęch i Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny oraz przedstawiciele Policji.   

Podczas spotkania uzgodniono, że w związku ze zmianą przepisów przygotowane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy GIS, Policją oraz innymi służbami i instytucjami realizującymi te zadania.

Przedyskutowane zostały też kwestie związane z walką z przestępczością narkotykową w internecie, oznaczaniem sytuacji medycznej związanej z zatruciami substancjami psychoaktywnymi. Działania te mają na celu usprawnienie współpracy w zakresie szybszej wymiany informacji i skuteczniejszego reagowania na zagrożenia dotyczące narkomanii.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) zostały wprowadzone do przepisów karnych ustawy. Oznacza to, że ich posiadanie, wytwarzanie, produkcja, udzielanie, wprowadzanie do obrotu zaczęło podlegać sankcjom karnym.  Przed wejściem w życie nowych przepisów, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) były wyłączone spod procedury karnej i włączone do procedury administracyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli też Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, Kamil Bracha Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, a także przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Prewencji KGP.

Żródło: MSWiA
Fot. A. Mitura/MSWiA

2018-09-25 08:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter