Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Straż Graniczna podejmuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej

W Warszawie na Placu Piłsudskiego zorganizowane zostały pierwsze centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Po uroczystości gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy Straży Granicznej i WOT.

Dokument ten powstał w wyniku wspólnej inicjatywy obu formacji. Realizacja jego zapisów ma doprowadzić do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań. Dokument reguluje między innymi kwestię dotyczące szkoleń, wsparcia logistycznego i współpracy podczas sytuacji kryzysowych.

Wojska Obrony Terytorialnej, czyli faktycznie piąty obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, rodzaj sił zbrojnych stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Do zadań żołnierzy WOT należy między innymi ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Docelowo WOT będą liczyć około 53 000 żołnierzy.

Źródło: MSWiA

2018-10-02 07:36:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter