Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Jubileusz istnienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Z okazji 10-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń”. Obrady osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju zorganizowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Konferencja była podzielona na 3 bloki tematyczne. Pierwszy z nich był poświęcony zarządzaniu ryzykiem. Poruszono problem zmieniającego się oblicza strategicznego zarządzania kryzysowego, jak również wskazano na nowe podejście do reagowania na zdarzenia krytyczne. Omówiono takie kwestie jak ocena ryzyka w bezpieczeństwie publicznym czy też postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym.

Najczęściej pojawiającym się tematem było budowanie odporności na zagrożenia. Zwrócił już na to uwagę we wstępnym wystąpieniu dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, dla którego jest to jedyny i skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

W kolejnej części spotkania debatowano nad sposobami ochrony infrastruktury krytycznej oraz usług kluczowych. Głównymi tematami były: bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej z perspektywy państwa i biznesu, a także kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Piotr Ciepiela Security & Critical Infrastructure Leader EY podkreślił, że RCB jest jedyną organizacją na świecie, która opracował poradniki z cyberbezpieczeństwa SCADA dla operatorów Infrastruktury Krytycznej. Natomiast wicedyrektor RCB Krzysztof Malesa zwrócił uwagę, że konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania bezpieczeństwem na ponadresortowe, uwzględniające potrzeby wszystkich obywateli, biznesu oraz administracji.

Ostatni, trzeci blok to omówienie różnych sposobów budowy odporności państwa na wypadek kryzysu polityczno-militarnego. Rozważano m. in. zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym wobec współczesnych wyzwań. Jednak tematem, któremu w tej części debaty poświęcono najwięcej uwagi, były nowe wyzwania stojące przed NATO, a także rola, jaką w tej materii ma do odegrania Polska.

Zwracał na to uwagę w swym wystąpieniu Jean Dominique Dulière z Kwatery Głównej NATO, który mówił o konieczności budowy odporności przez państwa członkowskie na zagrożenia hybrydowe. Zwłaszcza że, na co zwrócił uwagę ambasador Polski przy NATO Marek Ziółkowski, Polska jest w szczególnej sytuacji, gdyż jest położona na wschodniej flance NATO, a bezpieczeństwo międzynarodowe w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się pogorszyło.

Źródło: https://rcb.gov.pl

2018-10-04 06:24:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter