Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Mieszkańcy Garwolina nie muszą się już obawiać powodzi

Przez miasto przebiega rzeka Wilga, która stanowiła realne zagrożenie. Teraz Garwolin przed zalaniem zabezpieczy nowy zbiornik przeciwpowodziowy.


Pierwsze kroki do realizacji zadania poczyniono już w styczniu 2005 r. Przez następne lata Urząd Miejski wykupywał działki pod planowany zbiornik. Teren inwestycji wynosi 34 ha, a koszt wykupu wyniósł prawie 2 mln zł.

Pierwszy etap prac rozpoczął się we wrześniu 2014 r. Wykopano rowy opasowe odwadniające teren budowy i okolic. W czerwcu 2016 r. rozpoczął się II etap projektu – wybudowano część czasy zbiornika i kanału zrzutowego. W maju 2017 r. rozpoczęto III i ostatni etap – dokończono budowę czaszy i nasypów zawala, wybudowano ujęcie do napełniania i uzupełniania zbiornika oraz ujęcie wody powodziowej. Wykonano też pompownie, utwardzono drogi dojazdowe, a teren wokół akwenu zagospodarowano. Samorząd planuje przeznaczyć tereny zielone do celów rekreacyjnych.

Inwestycja mieści się na 34 ha. Lustro wody ma powierzchnię 23 ha, długość to 750 m., a szerokość 380 m. Głębokość wynosi około 2,5 m, a pojemność to 600 000 m3. Miasto otrzymało w latach 2016–2017 dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 7,7 mln zł w postaci dotacji bezzwrotnej i niskooprocentowanego kredytu. Całkowity koszt inwestycji bez wykupu działek wyniósł ponad 9 mln zł.

Żródło: www.mazovia.pl

2018-10-09 07:07:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter