Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Trójstronna kontrola przewozu odpadów niebezpiecznych

Kontrolerzy z Polski, Słowacji i Ukrainy sprawdzą przestrzeganie Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych. Zbadają przede wszystkim, jak wykonano zalecenia kontroli z 2007 r., dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów.

W kontroli przeprowadzonej w 2007 roku zalecono m.in.: wzmocnienie współpracy między właściwymi organami oraz usługodawcami odpowiedzialnymi za transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz dokonanie zmian prawa w celu doprecyzowania obowiązków poszczególnych podmiotów w zakresie dokumentowania i kontroli transportu odpadów.

Wskazały także, że wpływ na skuteczność działań będzie miała bez wątpienia poprawa wyposażenia służb granicznych w sprzęt techniczny umożliwiający identyfikację odpadów.

Najwyższe Organy Kontroli nie tylko badają wydatkowanie publicznych pieniędzy. Są także zobowiązane do odpowiedniej reakcji w kwestiach kluczowych, które mają wpływ na życie obywateli poszczególnych krajów. Stąd też wspólna polsko - słowacko - ukraińska inicjatywa dot. przeprowadzenia międzynarodowej kontroli realizacji Konwencji Bazylejskiej.

Źródło: https://www.nik.gov.pl


2018-10-10 10:09:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter