Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Policjanci intensywnie przygotowują się do kolejnego sezonu narciarskiego

W Komendzie Głównej Policji podpisano nowe Porozumienie między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Kierując się troską o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich, Policja od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w szczególności w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Bardzo wysoka ocena dotychczasowej współpracy Policji z SITN PZN i PZN przyczyniła się do podpisania nowego Porozumienia, które obowiązywać będzie przez kolejne 4 lata.

Sygnatariusze Porozumienia w zakresie swoich kompetencji zobowiązali się do współpracy zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z jego treścią współdziałanie polega w szczególności na szkoleniu przez instruktorów SITN PZN i PZN policjantów w zakresie:

  • techniki jazdy na nartach;

  • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach;

  • oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji.

Do chwili obecnej w ramach współpracy uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 84 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 48 policjantów, co daje łączną liczbę 132 policjantów przeszkolonych przez kadrę SITN PZN.

Źródło: http://www.policja.pl

2018-10-12 08:26:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

20 marca, Wrocław, IT w Służbie Zdrowia, https://gigacon.org

21 marca, Warszawa, Europejskie Forum Taborowe 2019, https://www.tor-konferencje.pl

27-28 marca, Warszawa, IX Edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...



Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...



Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...



Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter