Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Policjanci intensywnie przygotowują się do kolejnego sezonu narciarskiego

W Komendzie Głównej Policji podpisano nowe Porozumienie między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Kierując się troską o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich, Policja od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim, w szczególności w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Bardzo wysoka ocena dotychczasowej współpracy Policji z SITN PZN i PZN przyczyniła się do podpisania nowego Porozumienia, które obowiązywać będzie przez kolejne 4 lata.

Sygnatariusze Porozumienia w zakresie swoich kompetencji zobowiązali się do współpracy zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Zgodnie z jego treścią współdziałanie polega w szczególności na szkoleniu przez instruktorów SITN PZN i PZN policjantów w zakresie:

  • techniki jazdy na nartach;

  • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach;

  • oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji.

Do chwili obecnej w ramach współpracy uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 84 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 48 policjantów, co daje łączną liczbę 132 policjantów przeszkolonych przez kadrę SITN PZN.

Źródło: http://www.policja.pl

2018-10-12 08:26:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter