Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podsumowanie wspólnych działań sieci jednostek specjalnych policji

Na zaproszenie Dyrektor Wykonawczej Europolu Catherine de Bolle oraz Ministra Spraw Wewnętrznych Austrii Herberta Kickla 3-osobowa delegacja przedstawicieli kierownictwa polskiej Policji uczestniczyła w Konferencji dotyczącej Wspólnych Wyzwań Sieci ATLAS 2018, która odbyła się w Hadze w siedzibie Europolu.


Celem konferencji było podsumowanie wspólnych działań sieci jednostek specjalnych oraz omówienie dotychczasowej współpracy transgranicznej i wymiany informacji na temat dobrych praktyk pomiędzy jednostkami specjalnymi 28 państw członkowskich UE, Islandią, Norwegią i Szwajcarią wspieranych przez sieć ATLAS. Wspomniana sieć została powołana celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez wzajemną współpracę, wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy odpowiednimi siłami policyjnymi. Polskę w jej strukturach reprezentuje Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, jako centralna jednostka antyterrorystyczna polskiej Policji.

Mając na uwadze znacząca potrzebę wzmocnienia koordynacji takich działań, w trakcie spotkania w Hadze odbyła się również ceremonia podpisania umowy związanej z utworzeniem nowego biura wsparcia sieci ATLAS przy Europolu, które oficjalnie rozpocznie swoją działalność od 1 lipca 2019 r. Wspomniane  biuro będzie zapewniało wsparcie administracyjne i logistyczne w zakresie wdrażania programu pracy sieci oraz pomoże ustanowić operacyjne i strategiczne powiązania miedzy siecią ATLAS a ekspertami  Europolu.

Polską Policję reprezentowali nadinsp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Dariusz Zięba - Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz insp. dr Irmina Gołębiewska - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-10-18 10:21:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter