Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Służby podległe MSWiA przygotowują się do sezonu zimowego

Stan przygotowań służb do sezonu zimowego był głównym tematem posiedzenia Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Policja będzie koncentrować swoją aktywność w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, dbając w szczególności o bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do nich. Zamierza edukować narciarzy i snowboardzistów, a także zwiększyć liczbę stoków objętych patrolami funkcjonariuszy. Od tego roku policjanci będą pełnić służbę także na wybranych stokach narciarskich w obszarze garnizonu świętokrzyskiego. Do tej pory można było ich spotkać w siedmiu garnizonach. Podpisane niedawno porozumienie z Polskim Związkiem Narciarskim i Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pozwoli natomiast na kontynuowanie szkoleń funkcjonariuszy. 

Władze GOPR i TOPR zapewniły o kompleksowym przygotowaniu do sezonu zimowego. Planowane są m.in. przeglądy stanu i wyposażenia stacji ratunkowych, szlaków turystycznych, szkolenia m.in. z zakresu prognozowania i ogłaszania zagrożeń lawinowych.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego, Lasów Państwowych, samorządów i organizacji harcerskich.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez Ochotnicze Straże Pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: MSWiA


2018-10-31 11:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter