Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


St. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak komendantem strażaków w Prudniku

Opolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk, powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka.

Komendant Wiciak pożarniczą służbę rozpoczął w 1998 r., jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2000 skierowany został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, w której zajmował kolejno stanowiska: starszego ratownika, pomocnika dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora.

1 maja 2008 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, w której objął stanowisko dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji ds. operacyjnych.
W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, zaś dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2017 r. zajmował stanowisko z-cy dowódcy, a następnie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach.

1 grudnia 2017 r. powrócił do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku na stanowisko dowódcy zmiany, by następnie pełnić obowiązki z-cy dowódcy JRG, oraz komendanta powiatowego.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Źródło: http://strazprudnik.pl

2018-11-16 07:28:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter