Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Porozumienie Straży Granicznej z PWPW

W siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie podpisano porozumienie o współdziałaniu Straży Granicznej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.


Porozumienie określa zakres i sposób prowadzenia współpracy Straży Granicznej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. przy wykonywaniu ustawowych zadań SG i statutowych zadań PWPW S. A.

Strony Porozumienia zobowiązały się do współdziałania między innymi w prowadzeniu prac badawczych związanych z nowymi technologiami zabezpieczania przed podrabianiem lub przerabianiem dokumentów biometrycznych i dokumentów służbowych funkcjonariuszy SG oraz sporządzaniu ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Straż Graniczną postępowań przygotowawczych w sprawach o podrobienie lub przerobienie dokumentów.

W planach jest również prowadzenie wspólnych szkoleń w zakresie sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów, wymiana wydawnictw szkoleniowych i opracowań tematycznych oraz współorganizowanie konferencji i sympozjów na temat sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl
Fot. Rafał Jaworski (PWPW S.A.)

2018-11-27 07:30:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter