Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


W żagańskim Centrum Kultury spotkali się przedstawiciele policji z Polski i Niemiec

Na spotkanie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie, przybyli znamienici goście. Konferencja Graniczna „Skuteczne zwalczanie zagrożeń transgranicznych” to omówienie wspólnie podejmowanych inicjatyw, wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po obu stronach Odry.


Wystąpienia na temat stanu przestępczości narkotykowej w Polsce, przeciwdziałanie jej ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych i zwalczanie tego procederu za naszą zachodnią granicą otwierają drogę do szerszej dyskusji. Porównywano nie tylko metody walki, ale przede wszystkim możliwości prawne. Niejednokrotnie okazuje się, że funkcjonariusze mogą skutecznie realizować swoje zadania poza granicami kraju tylko dzięki doskonałej, międzynarodowej współpracy. W kwestii wymiany informacji od wielu już lat niezastąpione jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. To właśnie na byłym przejściu granicznym stworzony został swoisty kanał informacyjnym przez który przekazywane są wiadomości docierające do policjantów z Niemiec i Polski.

Skuteczne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń terrorystycznych to zagadnienie, wobec którego nie można przejść obojętnie. Otwarte granice powodują, że niezbędna w tym zakresie jest współpraca międzynarodowa. Rozpoznawanie środowisk terrorystycznych to jedno z zadań niemieckiej i polskiej Policji. Tylko w ten sposób można zapobiegać aktom terroru.

Konferencja była również okazją do wysłuchania osób zajmujących się europejskimi funduszami, programami prewencyjnymi czy pomysłami na dalsze rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele komend wojewódzkich przedstawili rozwiązania funkcjonujące w ich garnizonach i korzyści z tego płynące.

Źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl

2018-11-28 07:16:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter