Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Marka Fałdowskiego kurs otworzył Kanclerz WSPol, mł. insp. Andrzej Pawłowski.


W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Policji spełniający wymagania do pełnienia funkcji dowódcy operacji policyjnej, zastępcy dowódcy operacji policyjnej lub podoperacji antyterrorystycznej. W czwartej edycji kursu udział brali komendanci wojewódzcy Policji, komendanci miejscy, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

Kurs miał na celu przygotowanie funkcjonariuszy do planowania działań antyterrorystycznych realizowanych na miejscu zdarzenia. W trakcie szkolenia policjanci oprócz zajęć teoretycznych wzięli udział w zajęciach praktycznych realizowanych na Symulatorze działań Policji w Sytuacjach kryzysowych.

Źródło: https://www.wspol.edu.pl

2018-12-07 08:58:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter