Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Patronat medialny Bezpieczeństwo Publiczne
Weź udział w konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Czy da się im zapobiec? Oczywiście nie jest to możliwe. Można jedynie do nich dobrze się przygotować.

  

Więc jak reagować w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej?
Jak usuwać ich skutki?
Jak odbudować infrastrukturę krytyczną oraz odtwarzać zniszczone zasoby?
Jak przygotować się do sytuacji kryzysowej?

Zapraszamy do debaty z ekspertami podczas konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego"


22 stycznia 2019 roku w WarszawieTematyka którą chcemy poruszyć:

 • Systemy łączności

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

 • Współpraca ze środkami masowego przekazu

 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

 • Aspekty prawne


Do udziału zapraszamy:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego

 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej

 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli

 • specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez rejestrację w linku: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-17

Aby być na bieżąco śledz nas na Facebooku: Kliknij tu
Oraz obserwuj na Instagramie Kliknij tu

*Firmy chcące wziąć udział w konferencji prosimy o kontakt.

Kontakt z organizatorem:

Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl


2018-12-10 11:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter