Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej”

Można już składać wnioski do kolejnej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W 2019 roku na realizację programu zarezerwowano kwotę 6 milionów złotych.


W 2019 roku w programie wyszczególniono 4 obszary (cele), w ramach których zostaną przyznane dofinansowania. Na projekty związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, MSWiA przeznaczyło łącznie milion złotych. W tym obszarze może zostać dofinansowana m.in. budowa miasteczek ruchu drogowego.

Taką samą kwotę przeznaczono na  przeciwdziałanie zjawiskom patologii / ochronę dzieci i młodzieży. W ramach tego celu MSWiA chce wesprzeć m.in. przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży.

Również milion złotych zarezerwowano na projekty edukacji dla bezpieczeństwa, poruszające tematykę bezpieczeństwa nad wodą i w górach oraz uświadamiające zagrożenia korzystania z telefonów komórkowych.

Najwięcej – łączną kwotę 3 milionów złotych – zarezerwowano na bezpieczeństwo przejść dla pieszych. W tym zakresie na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Program jest kierowany do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Realizacja projektów nie tylko ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale również integruje mieszkańców, którzy działają w lokalnych organizacjach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać również samorządy.

Pierwszy etap naboru projektów (etap wojewódzki) odbywa się w terminach wskazanych przez właściwych wojewodów. Wszystkie informacje szczegółowe oraz komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-3/4207,Procedury-wnioski-karty-ocenne-i-instrukcje-0392019-dofinansowanie-projektow-lok.html

Źródło: https://www.mswia.gov.pl

2018-12-11 08:58:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter