Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Pożegnaliśmy kolejną grupę policjantów, którzy polecieli służyć w Kosowie

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadziło kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie dwudniowej rotacji policjanci XXIX zmiany JSPP zastąpią wracających po dziewięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXVIII zmiany JSPP.

 

Jednostka składa się z 95 policjantów, w tym jednej policjantki, wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie konfliktu w Kosowie.  W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control) jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

W ramach Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie pełni służbę także 6 ekspertów policyjnych. Są to doświadczeni policjanci posiadający szczególną wiedzę lub/i umiejętności policyjne, biegle posługujący się językiem angielskim. Na misję do Kosowa zostali zgłoszeni spośród grupy funkcjonariuszy wyselekcjonowanych, przeszkolonych i przygotowanych przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP do pełnienia tego rodzaju służby poza granicami kraju. Finalnym etapem ich delegowania było pozytywne przejście procedury naboru prowadzonego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) – zajmującą się między innymi koordynacją działań Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodowościową wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

Źródło: https://www.wspol.edu.pl

2018-12-12 13:08:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter