Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podsumowanie pracy polsko – białoruskiej podkomisji ds. ratownictwa

W Mińsku na Białorusi odbyło się II posiedzenie Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.


Spotkaniu ze strony białoruskiej przewodniczył generał-major Aleksandr Khudoleev – pierwszy zastępca ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, a ze strony polskiej – nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia podsumowano współpracę w ciągu ostatniego roku, a także omówiono propozycje współpracy w zakresie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowe, wodno-nurkowe, grup poszukiwawczo-ratowniczych), wykorzystania międzynarodowej pomocy technicznej oraz współdziałania w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Strona białoruska przedstawiła informacje nt. działalności Republikańskiego Centrum Zarządzania i Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w zapobieganiu i zarządzaniu usuwaniem skutków sytuacji nadzwyczajnych w dużych miastach.
Podczas spotkania przewodniczący delegacji podpisali Plan pracy Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń na lata 2019-2022.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

2018-12-13 09:09:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter