Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Komendant Główny Policji został odznaczony medalem Zasłużony la Prokuratury RP

W siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość, podczas której gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Prokuratury RP”. To wyjątkowy medal przyznawany za szczególny wkład w zwalczanie przestępczości w kraju.


W imieniu Prokuratora Generalnego odznaczenie wręczył Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Decyzję o przyznaniu medalu dla Komendanta Głównego Policji podpisał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wraz z szefem Polskiej Policji odznaczenie odebrał prokurator Michał Ostrowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej

Dotąd to szczególne wyróżnienie przyznawane było tylko prokuratorom. Warto zaznaczyć, że od czasu utworzenia w roku 2016 Prokuratury Krajowej Komendant Główny Policji jest pierwszym nie prokuratorem, który został odznaczony Medalem Zasłużony dla Prokuratury RP.  To wyraz uznania za szczególny wkład i determinację w zwalczaniu przestępczości w Polsce.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-12-19 07:26:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter