Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Mieszkańcy Warszawy najmniej obawiają się wymuszeń i okupów

Ponad 89 procent mieszkańców stolicy, biorących udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości uważa, że w Warszawie żyje się bezpiecznie.


Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 września 2018 roku do 12 października 2018 roku na próbie 2000 pełnoletnich mieszkańców Warszawy. W badaniu wzięło udział 45,1 proc. mężczyzn i 54,9 proc. kobiet. Badani byli w wieku od 18 do 98 lat (średnia wieku wyniosła 49 lat). Większość respondentów (59,2 proc.) miała wykształcenie wyższe, a następnie kolejno: wykształcenie średnie (35,7 proc.), wykształcenie zawodowe (3,8 proc.) i wykształcenie podstawowe (1,3 proc.).

Ankietowani mieszkańcy stolicy bardzo wysoko ocenili bezpieczeństwo w skali całego kraju. Blisko 87 proc. uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To wynik zbieżny z wynikiem uzyskanym w badaniu prowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej  (CBOS), w którym Polskę jako kraj bezpieczny oceniło 88,7 proc. respondentów.

Wśród zagrożeń, których warszawiacy obawiają się najmniej są wymuszenia i okupy (1,5 proc.), napady i rozboje (7 proc.), bójki i pobicia (7 proc.). 10,9 proc. badanych nie obawia się żadnych zagrożeń w miejscu swojego zamieszkania. Odsetki nie sumują się do 100 – możliwy był wybór wielokrotny.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-12-28 08:47:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter