Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


W Polsce spotkają się grupy poszukiwawczo-ratownicze z całego świata

W Komendzie Głównej PSP i Szkole Głównej Służby Pożarniczej gościła trzyosobowa delegacja Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG), której celem było przeprowadzenie uzgodnień dot. realizacji Spotkania Globalnego INSARAG w Polsce w 2020 roku.


INSARAG to, funkcjonująca pod auspicjami ONZ, globalna sieć ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach, w tym przede wszystkim po trzęsieniach ziemi.

Organizacja ta m.in. ustanowiła i na bieżąco aktualizuje minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Podjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązanie do organizacji 3. Spotkania Globalnego INSARAG ma na celu utrzymanie wysokiej oceny i zaufania dla Państwowej Straży Pożarnej w sferze reagowania na zagrożenia w ramach ONZ, a także umocnienie pozycji i rozpoznawalności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Podczas wizyty Pan Winston Chang, który przewodniczył delegacji z Genewy, złożył podziękowania za zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w działania INSARAG na ręce gen. brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP.

Komendant Główny PSP przybliżył gościom organizację i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawił ponadto proponowane kierunki rozwoju międzynarodowych systemów pomocy na wypadek katastrof.

Rola gospodarza 3. Spotkania Globalnego INSARAG jest znaczącym wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem dla aktywności naszego kraju na forum ONZ, potwierdzonej m.in. udziałem grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP w zagranicznych operacjach ratowniczych, a także czynnym uczestnictwem ekspertów PSP w tworzeniu standardów międzynarodowych oraz w procesie certyfikacji i podnoszenia potencjału zagranicznych grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

2019-01-24 08:54:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter