Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Debata w Brukseli na temat zaufania i współpracy w cyberprzestrzeni

Budowanie opartej na zaufaniu współpracy w zakresie nowych strategii, polityk i standardów cyberbezpieczeństwa będzie jednym z kluczowych celów debaty liderów CYBERSEC, która odbędzie się już 20 lutego w Brukseli. Polski think tank, Instytut Kościuszki, już po raz drugi zgromadzi w sercu Unii Europejskiej czołowych ekspertów z administracji UE i NATO, organizacji międzynarodowych i firm sektora prywatnego.

Tegoroczna konferencja skupi się m.in. na potrzebie utrzymania bliskich stosunków transatlantyckich przy jednoczesnym budowaniu europejskiej autonomii w cyberprzestrzeni oraz wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach Trójmorza. Prelegenci omówią najistotniejsze na unijnej agendzie kwestie polityki cyberbezpieczeństwa, w tym zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ram wielostronnej współpracy i budowania zdolności w zakresie cyberobrony i odstraszania.

Tematem rozmów, w których udział weźmie między innymi prezes PZU Paweł Surówka będzie także rynek ubezpieczeń w erze wyzwań cyfrowego świata, a także ewolucja zagrożeń wynikających z rozwoju najnowszych technologii w tym sztucznej inteligencji i 5G oraz ich podwójnego zastosowania, czyli do celów cywilnych i militarnych .

Konieczność wzmacniania regionalnej integracji cyfrowej zostanie omówiona w kontekście Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza (ang. The Digital 3 Seas Initiative), która jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju filaru cyfrowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie narażonego na obecne cyberzagrożenia.

– Przewidujemy, że rok 2019 będzie definiowany przez jeszcze bardziej złożone incydenty
w cyberprzestrzeni, wymagające odpowiednich i odważnych decyzji politycznych – podkreśla Izabela Albrycht, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum CYBERSEC oraz prezes Instytutu Kościuszki.

W CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight wezmą udział czołowi eksperci cyberbezpieczeństwa z sektora publicznego i prywatnego. Wśród nich nie zabraknie polskich decydentów. W obradach wezmą udział m.in. Tomasz Zdzikot - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Karol Okoński - Pełnomocnik Rządu RP ds. Cyberbezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Paweł Surówka - Prezes Zarządu PZU SA; Andrus Ansip – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego; Toomas Hendrik Ilves – Prezydent Estonii w latach 2006-2016, Członek Transatlantic Commission on Election Integrity; Sir Julian King – Komisarz ds. Unii Bezpieczeństwa; Antonio Missiroli – Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa.

Forum w Brukseli będzie również okazją do istotnych ogłoszeń i premier. Instytut Kościuszki, wraz z Microsoft i PwC zaprezentuje najnowszy raport: Cybersecurity Call: Defining Threats, Applying Solutions. Zawiera on 8 studiów przypadków przygotowanych przez firmy i startupy sektora cyberbezpieczeństwa, pokazujących potencjał rynku EWŚ, a zwłaszcza rozwiązań pochodzących z Polski. Organizatorzy CYBERSEC przedstawią także Radę Programową Forum CYBERSEC 2019 – grono światowej klasy ekspertów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy zagwarantują najwyższą jakość programu jubileuszowej, piątej edycji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, odbywającej się pod szyldem „Securing the World’s Digital DNA”. CYBERSEC 2019 odbędzie się w Polsce w dniach 29-30 października.

Partnerami strategicznymi CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight są Samsung, PZU, Microsoft, Google. Patroni Instytucjonalni: NATO, ECSO, Ferma, Antall József Knowledge Centre, IRMO, the Lisbon Council.

Źródło: Informacja prasowa Instytut Kościuszki

2019-02-18 14:50:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter