Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


W Grajewie otwarto salę edukacyjną „Ognik”

W uroczystym otwarciu sali wzięli udział m.in. st. bryg. Andrzej Sobolewski, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych powiatu na czele ze starostą grajewskim panem Waldemarem Remfeldem oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących.


Sala edukacyjna składa się z 2 wydzielonych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Jedna z nich jest salą multimedialną, natomiast druga emituje zagrożenia. W każdej z nich będą się odbywały zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także promującego bezpieczne zachowania w różnych środowiskach i okolicznościach.

Odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze miejscowej komendy będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wczesna edukacja dzieci w tym zakresie przyniesie wymierne korzyści w postaci właściwej reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Całkowity koszt wykonania sali edukacyjnej „Ognik” zamknął się w kwocie około 35 tys. zł. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał na ten cel 22 tys. zł.

Źródło: http://www.grajewo.straz.bialystok.pl
Fot. st. ogn. Rafał Gadomski, KP PSP w Grajewie

2019-02-19 08:21:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter