Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wyznaczono kierunki działań Straży Granicznej w 2019 roku

W Komendzie Głównej Straży Granicznej zakończyła się dwudniowa odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019.

Pierwszego dnia gościem odprawy był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, któremu towarzyszył Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha. Minister Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że Straż Graniczna jest wysoko oceniana zarówno przez obywateli RP, jak i przez partnerów zagranicznych. Podkreślił, że formacja jest wizytówką Polski i buduje jej rangę w relacjach międzynarodowych.

Dwudniowe obrady podzielono na bloki tematyczne - problematykę graniczną, operacyjno-śledczą, migracyjną i logistyczną.

Omówiono m.in. rodzaje i skalę zjawisk migracyjnych, zagrożenia związane z działalnością grup przestępczych oraz tendencje ruchu granicznego. Dyskutowano nad realizacją ustawy modernizacyjnej oraz potrzebami i skutecznością działań w ochronie granicy w kontekście wykorzystywanego w służbie sprzętu optoelektronicznego. Rozmawiano m.in. o przepustowości przejść granicznych, zwłaszcza lotniczych w kontekście planowanej instalacji bramek ABC do automatycznej odprawy granicznej.

Poruszono także kwestie związane z naborem kandydatów do służby w Straży Granicznej. Realizację założonego planu przyjęć ustalono jako jeden z priorytetów na 2019 rok.

W odprawie obok ścisłego kierownictwa Straży Granicznej, tj. komendanta głównego i jego zastępców, wzięli udział także dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników oraz przedstawiciele duszpasterstw, działających przy formacji.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl

2019-02-26 07:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter