Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Szef MSWiA powołał nowych zastępców komendanta głównego Policji

Joachim Brudziński na wniosek gen. insp. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego Policji, powołał na stanowisko pierwszego zastępcy nadinsp. Dariusza Augustyniaka, pełniącego dotychczas funkcję zastępcy komendanta głównego Policji. Na stanowiska zastępców komendanta głównego Policji zostali powołani: nadinsp. Kamil Bracha oraz mł. inspektor Tomasz Szymański.


Nowi zastępcy komendanta głównego Policji:

- Nadinsp. Dariusz Augustyniak rozpoczął służbę w Policji w 1991 r. w Komisariacie Policji I w Rudzie Śląskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji. Był m.in. komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Od listopada 2018 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Policji.

- Nadinsp. Kamil Bracha dotychczas był komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji.

- Mł. insp. Tomasz Szymański służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I. Od 2002 r. pracował w KSP. Wielokrotnie koordynował i odpowiadał za prawidłowy przebieg imprez masowych i najważniejszych policyjnych zabezpieczeń w Warszawie m.in. EURO 2012 i Szczytu NATO.

Źródło: https://www.gov.pl

2019-02-28 06:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter