Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie ze zwalczania handlu ludźmi

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z inicjatywy Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie reprezentowanej przez oficera łącznikowego National Crime Agency p. Neila Holyoake przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału d/w z Handlem Ludźmi BK KGP odbyło się międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.


Inicjatywa miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami na co dzień zajmującymi się zwalczaniem tego typu przestępczości na terenie krajów Unii Europejskiej oraz wypracowaniem wzajemnych rozwiązań, celem efektywniejszej działalności w zakresie zwalczania przestępczości handlu ludźmi i przestępstw z nim współistniejących.

Niezwykle istotnym jest fakt, że przestępstwo handlu ludźmi ma charakter transgraniczny i bardzo rzadko odbywa się na terenie tylko jednego państwa, dlatego wymiana doświadczeń przez funkcjonariuszy z wielu krajów w jednym miejscu podczas wspólnych warsztatów ma znaczący wpływ na zrozumienie fenomenu tego przestępstwa oraz poprawę współpracy pomiędzy wieloma służbami zaangażowanymi w tą wspólną sprawę.

Z uwagi na złożoność problematyki związanej z tym przestępstwem oraz potrzebę ciągłości doskonalenia wiedzy w tym zakresie, a także potrzebę  wymiany doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami z krajów Unii Europejskiej, w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Brytyjski Oficer Łącznikowy NCA w Polsce, funkcjonariusze Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP i jednostek terenowych, oraz międzynarodowa kadra funkcjonariuszy Policji oraz organów ścigania specjalizujących się w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw podobnych.

Całość przedsięwzięcia odbyła się w ramach wspólnego polsko - brytyjskiego projektu, a do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele z Bułgarii, Czech, Litwy, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Polski, co ogółem dało ponad 40 uczestników z różnych formacji i instytucji.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi warsztatów możliwa była wymiana doświadczeń, opinii, kontaktów oraz wypracowanie rozwiązań dających możliwość efektywniejszego zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Pozwoliło to również uczestnikom na szersze spojrzenie na przedstawioną problematykę nie tylko z perspektywy policyjnej, ale również ofiar handlu ludźmi.

Źródło: http://www.policja.pl

2019-03-07 07:24:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter