Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce

W ramach projektu „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem” Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji gościło w Warszawie przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy.

W trakcie wizyty goście mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z policjantami z Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich / Komendy Stołecznej Policji oraz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedstawiciele łotewskiej Policji zapoznani zostali z założeniami standaryzacji programów profilaktycznych w Policji, rolą i zadaniami dzielnicowego, w tym m.in. w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także z programami profilaktycznymi „poMOC, a nie przeMOC”, „Bezpieczne Świętokrzyskie” oraz „Sztuka wyboru”, wdrażanymi przez Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Kielcach i Bydgoszczy. 

Ponadto partnerzy łotewscy spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych. Spotkanie to poświęcone było zaprezentowaniu zadań i programów realizowanych  przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.

Przedstawiciele Państwowej Policji Łotwy, odpowiedzialni za koordynację międzynarodowego projektu  „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem” zaprezentowali uczestnikom spotkania rezultaty kończącego się w marcu br. projektu oraz przedstawili łotewskie rozwiązania i narzędzia mające na celu zmniejszenie zjawiska wtórnej wiktymizacji.

Źródło: http://isp.policja.pl

2019-03-15 07:08:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter