Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - #Więziennictwo2019

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. na terenie Targów Lublin odbędzie się ogólnokrajowa konferencja i targi #Wieziennictwo2019 pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Organizatorami tego specjalistycznego wydarzenia są Targi Lublin oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.


Głównym patronem i partnerem instytucjonalnym jest Służba Więzienna, której problematyka ma być w trakcie wydarzenia omawiana. Konferencji towarzyszą targi sprzętu i technologii, które mają zastosowanie w infrastrukturze technicznej więziennictwa. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest portal Defence24.plWydarzenie będzie okazją do zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa. Obszary tematyczne pierwszego dnia wydarzenia obejmować będą: infrastrukturę obiektów, technikę, wyposażenie i zagadnienia logistyczne. Omawiane będą tematy związane systemami wizyjnymi i dozorem elektronicznym oraz potencjalnym wykorzystaniem dronów do ochrony więzień. Poruszane będą również zagadnienia związane z programem modernizacji więziennictwa, a także temat zatrudniania więźniów. Drugi dzień wydarzenia skupiony będzie wokół prezentacji firm dla delegacji Służby Więziennej. Będzie to również czas na spotkania indywidualne przedstawicieli służb mundurowych z wystawcami. Tego dnia odbędzie się również pokaz technik reagowania w sytuacjach kryzysowych, który zaprezentuje  Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

Zmiany zachodzące w formacji Służby Więziennej są podstawą do zorganizowania wydarzenia, które zaprezentuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania więziennictwa w Polsce. Wystawcy biorący udział w Targach będą mieli możliwość przedstawiania swoich rozwiązań technologicznych wśród licznego grona funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Oprócz  funkcjonariuszy Służby Więziennej i jej kierownictwa Targi odwiedzą delegaci zagraniczni ściśle współpracujący z polską Służbą Więzienną, eksperci, prawnicy, logistycy i praktycy więziennictwa oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Resocjalizacja poprzez pracę
Służba Więzienna podejmuje szereg działań resocjalizacyjnych w stosunku do osadzonych, najważniejszym z nich jest praca. Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych. Pracodawca zatrudniający więźniów ma możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych. O tych i wielu innych korzyściach dowiedzą się zainteresowani podczas wydarzenia #Więziennictwo 2019 w Lublinie.

Modernizacja Służby Więziennej
Jednym z tematów konferencji będzie modernizacja techniczna wdrażana na bazie specjalnej ustawy modernizacyjnej. W jej ramach realizowane są i planowane w kolejnych latach zakupy z zakresu: uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, sprzętu ratowniczo-pożarniczego, taboru samochodowego, systemu informatycznego i łączności. Przewidywana jest modernizacja infrastruktury budowlanej więziennictwa.

 

Program oraz informacje dotyczące zasad wstępu na konferencję i targi znajdują się na:

https://wieziennictwo.targi.lublin.pl/program/

2019-03-18 07:32:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter