Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Strażacy przekazali mieszkańcom Słupcy 28 czujek

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


W ramach powyższej akcji Komenda Powiatowa PSP w Słupcy przeprowadziła kampanię  dla mieszkańców miasta i gminy Słupca  oraz gminy Strzałkowo. Strażacy wspólnie z samorządami skierowali akcję edukacyjno-informacyjną  do osób będących podopiecznymi miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, mieszkających  w budynkach komunalnych administrowanych przez samorządy. Wybrano te gminy, w których dochodziło w latach poprzednich do największej liczby pożarów, zwłaszcza w obiektach mieszkalnych.

Zorganizowano 3 spotkania: w Urzędzie Gminy Słupca, w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy ( dla mieszkańców miasta Słupca) oraz w Urzędzie Gminy Strzałkowo. Podczas spotkania strażacy przedstawili: zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz sposoby ochrony przed tym zagrożeniem z elementami pierwszej pomocy. Ponadto  strażacy omówili przyczyny wzrostu liczby pożarów w roku 2018 wraz ze wskazaniem obiektów, w których najczęściej dochodziło do powstania pożaru.

Na zakończenie każdego ze spotkań wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie czujki tlenku węgla i czujki dymu. W sumie do mieszkańców trafiło 28 czujek, które zostaną zamontowane w mieszkaniach komunalnych poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy zadeklarowali również pomoc w prawidłowym montażu czujek w mieszkaniach.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

2019-03-22 07:45:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter